BSN
Fintech Finessen (B2C-Showcase hier)

Addiko Bank

Last: 0.446%
YTD: -17.580%


Agrana

Last: 1.053%
YTD: -16.280%


Amag

Last: -0.332%
YTD: -26.830%


AMS

Last: -2.812%
YTD: -57.850%


Andritz

Last: -0.399%
YTD: -1.010%


AT&S

Last: -2.113%
YTD: -19.750%


Bawag

Last: -0.566%
YTD: -15.680%


bet-at-home.com

Last: -5.585%
YTD: -65.490%


BKS Bank Stamm

Last: 1.449%
YTD: -8.500%


CA Immo

Last: -1.629%
YTD: -8.480%


Cleen Energy

Last: 5.882%
YTD: -5.710%


DO&CO

Last: -0.549%
YTD: -2.290%


Erste Group

Last: -0.042%
YTD: -41.980%


EVN

Last: -1.474%
YTD: -34.660%


Fabasoft

Last: -4.430%
YTD: -56.980%


FACC

Last: -2.097%
YTD: -13.900%


Flughafen Wien

Last: -0.758%
YTD: 23.120%


Frauenthal

Last: 4.854%
YTD: -0.920%


Frequentis

Last: 0.820%
YTD: -7.870%


Gurktaler AG...

Last: -2.685%
YTD: 92.050%


Heid AG

Last: -15.094%
YTD: -13.460%


Immofinanz

Last: -3.793%
YTD: -44.850%


Josef Manner...

Last: -4.762%
YTD: -9.910%


Kapsch Traff...

Last: 0.181%
YTD: -21.610%


Lenzing

Last: -8.421%
YTD: -57.210%


Linz Textil ...

Last: -5.405%
YTD: -8.500%


Marinomed Bi...

Last: -6.897%
YTD: -38.640%


Mayr-Melnhof

Last: -1.912%
YTD: -24.460%


Österreichis...

Last: -1.081%
YTD: -27.380%


Pierer Mobility

Last: 1.476%
YTD: -38.620%


Polytec Group

Last: 3.149%
YTD: -30.860%


Porr

Last: -0.210%
YTD: -30.930%


Rath AG

Last: 30.435%
YTD: 0.000%


RBI

Last: -0.461%
YTD: -49.920%


RHI Magnesita

Last: -3.000%
YTD: -50.640%


Rosenbauer

Last: -1.351%
YTD: -37.070%


SBO

Last: 1.020%
YTD: 59.940%


Semperit

Last: -2.899%
YTD: -40.550%


S Immo

Last: -0.439%
YTD: 4.370%


Strabag

Last: -1.416%
YTD: 4.500%


Telekom Austria

Last: -0.496%
YTD: -21.000%


UBM

Last: 2.120%
YTD: -33.260%


Uniqa

Last: -0.159%
YTD: -22.430%


Warimpex

Last: 3.030%
YTD: -39.290%


Wienerberger

Last: -0.643%
YTD: -33.150%


Wolford

Last: 3.226%
YTD: -11.110%


Wolftank-Adisa

Last: -4.118%
YTD: -11.410%


Valneva

Last: -0.833%
YTD: -76.860%


Verbund

Last: -0.857%
YTD: -12.230%


voestalpine

Last: -2.241%
YTD: -41.370%


Zumtobel

Last: -0.169%
YTD: -23.380%