BSN
Fintech Finessen (B2C-Showcase hier)

BS-Hitparaden 2017
Indizes:
Performance

ATX:
PerformanceUmsatz | Cap | Nr. 1

AT:
PerformanceUmsatz | Cap | Nr. 1

DAX:
PerformanceUmsatz | Cap | Nr. 1

Dow Jones:
PerformanceUmsatz | Cap | Nr. 1

hello bank! 100:
PerformanceUmsatz | Nr. 1

BSN Watchlist:
PerformanceUmsatz | Nr. 1


Indizes
ATX 3204 1 % 24.05. 3203 -0% 03:16:18
DAX 12643 -0 % 24.05. 12647 0% 03:17:59
Dow 21012 0 % 24.05. 21024 0% 03:19:06
Nikkei 19743 1 % 24.05. 19745 0% 03:18:45
Gold 1253 -1 % 24.05. 1258 0% 03:17:54


Serien 2017

Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX | Österreich | DAX | DOW | hello bank! 100 | BSN Watchlist
Performance:
ATX | Österreich | DAX | DOW | hello bank! 100 | BSN Watchlist
ATX

ANDR

BWO

CAI

CWI

EBS

FLU

IIA

LNZ

OMV

POST

RBI

RHI

SBO

TKA

UQA

VER

VIG

VOE

WIE

ZAG
Österreich

AGR

AMAG

AMS

ATH

ATS

BAH

BKS

BWT

CAT

CLEN

DBI

DOC

EVN

FAA

FACC

FKA

GAGS

GAGV

KTCG

KTMI

LTH

MMK

OBS

OBV

PAL

POS

PYT

ROS

SAC

SANT

SEM

SPI

STR

SWUT

UBM

VLA

WOL

WXF
hello bank! 100 + BSN Watchlist

013A

0YYA

1VPA

A8B

AAPL

ABEA

ABR

ADV

AIR

AIXA

ALV

AMGN

AMS

AMZ

ANDR

ATS

B1C

BABA

BAH

BAS

BAYN

BION

BMW

BRYN

BVF

BWO

CAI

CBK

CG3

CU1

DAI

DBK

DLG

DPW

DRI

DTE

DY2

EBS

EOAN

EVN

EVT

FACC

FB2A

FRE

GAZ

GFT

GILD

GLEN

GPRO

IFX

IIA

KTCG

LEO

LHA

LIN

LNZ

M5Z

MRK

MT

MUV2

NDX1

NEH

NEM

NESR

NFC

NOVN

OMV

PAH3

PBB

POST

PYPL

PYT

R6C

RBI

RHI

RHO

RKET

RWE

RXT

S92

SAP

SBO

SDF

SEM

SIE

TKA

TKA

TL0

UQA

VER

VIG

VLA

VOE

VOW

VOW3

WCMK

WDI

WIE

ZAG

ZJS1

0SC

0XSN

1COV

AB1

ADL

ADS

AFX

ALU

AM3D

ANN

AOL1

APA

AR4

ARL

AYI

B8F

BAF

BC8

BE

BIIB

BLDP

BNP

BOSS

BP

BSD2

BT.A

BTG4

BVB

CCC3

CGCBV

CLS1

CNTY

COK

CON

CREE

CS

CSGN

DB11

DBI

DIA

DPB

DRW3

DUE

DWNI

ECX

ELY

EV4

EVD

EVK

F

F3A

F3C

FAG

FDX

FIE

FIT

FME

FNTN

FPE3

FPH

FR6

FRA

FTE

G

G1A

G24

GBF

GEY

GFJ

GG

GIL

GLE

GM

GMM

GOOG

GRUA

GSK

GWI1

HDD

HDM

HEI

HEN3

HLE

HNR1

HOT

HSBA

HYQ

IBI

IBU

IGY

JEN

KBC

KCO

KU2

L5A

LEG

LIGHT

LMI

LMT

LNKD

LO24

LPK

LUK

LXS

M8U1

MDG1

MDO

MEO

MGN

MOR

MSF

MTW

MTX

MUF

NDA

NE

NEX

NOA3

NOVC

NTO

NVDA

O1BC

O2D

OSR

P1Z

PA8

PBY

PFV

PGN

PNE3

PNL

PS4

PSM

PUM

QCOM

QIA

QSC

RHK

RHM

RIGN

RIO

ROG

RRTL

SAN

SANT

SAX

SAZ

SBNC

SBS

SBUX

SCMN

SCY

SEDG

SGO

SHA

SIX2

SKS

SKY

SMHN

SMTC

SNAP

SOW

SPR

SREN

SRT3

SSRI

SSUN

SWV

SY1

SYT

SYV

SZG

SZU

T5O

TC1

TCG

TEX

TFA

TFW

TIT

TLG

TLX

TN2

TNE5

TOM

TR3

TTMI

TUI1

TWR

UA

UBSN

UN01

UPS

UTDI

VAR1

VBK

VIV

VJET

VOD

VOS

VWS

WAC

WCH

WDL

WFC

WGF1

WMH

WWE

YG11

YHO

ZAL

ZIL2

ZURN
Fachheft aktuell

Geschäftsberichte

BS-Hitparade Dow Jones

30.12.16 Close bis 24.05.17 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/money/dow)

Unternehmen Summe Geldumsatz Last SK
Stückumsatz
Umsatz /
Ø Umsatz '17
Tag in % /
Ø Umsatz '17
Tag in % /
Ø Stücke '17
'14/'13 %
1 Apple
AAPL
683,413,665,300 (∑ '17)
6,903,168,336 (Ø '17)
7,092,089,644 (Ø '16)
153.340
19,178,153
5,881,555,962
6,903,168,336
85%
76.21 % 97 %
2 Microsoft
MSF
279,217,914,295 (∑ '17)
2,820,382,973 (Ø '17)
3,062,211,219 (Ø '16)
68.770
14,619,306
2,010,739,347
2,820,382,973
71%
67.8 % 92 %
3 JP Morgan Chase
CMC
267,415,353,126 (∑ '17)
2,701,165,183 (Ø '17)
2,223,646,885 (Ø '16)
85.710
9,899,744
1,697,014,116
2,701,165,183
63%
64.06 % 121 %
4 Exxon
XONA
195,197,517,186 (∑ '17)
1,971,692,093 (Ø '17)
2,110,068,689 (Ø '16)
82.290
8,140,720
1,339,799,698
1,971,692,093
68%
68.59 % 93 %
5 General Electric
GEC
182,493,153,885 (∑ '17)
1,843,365,191 (Ø '17)
2,150,631,775 (Ø '16)
27.830
53,733,197
2,990,789,745
1,843,365,191
162%
173.3 % 86 %
6 Goldman Sachs
GOS
175,931,351,951 (∑ '17)
1,777,084,363 (Ø '17)
1,268,586,570 (Ø '16)
223.830
4,154,554
1,859,827,644
1,777,084,363
105%
109.19 % 140 %
7 Intel
INL
158,233,645,807 (∑ '17)
1,598,319,655 (Ø '17)
1,376,838,917 (Ø '16)
36.120
20,690,673
1,494,694,218
1,598,319,655
94%
93.69 % 116 %
8 Pfizer
PFE
157,566,647,088 (∑ '17)
1,591,582,294 (Ø '17)
2,002,753,195 (Ø '16)
32.050
22,402,966
1,436,030,121
1,591,582,294
90%
93.54 % 79 %
9 Verizon
BAC
156,274,885,812 (∑ '17)
1,578,534,200 (Ø '17)
1,482,560,064 (Ø '16)
45.040
15,905,795
1,432,794,014
1,578,534,200
91%
98.5 % 106 %
10 Johnson & Johnson
JNJ
155,143,652,212 (∑ '17)
1,567,107,598 (Ø '17)
1,695,088,415 (Ø '16)
127.510
3,965,448
1,011,268,549
1,567,107,598
65%
61.28 % 92 %
11 Procter & Gamble
PRG
148,618,404,860 (∑ '17)
1,501,196,009 (Ø '17)
2,037,649,551 (Ø '16)
86.500
4,879,554
844,162,842
1,501,196,009
56%
57.52 % 74 %
12 Walt Disney
WDP
143,087,294,050 (∑ '17)
1,445,326,203 (Ø '17)
1,581,628,053 (Ø '16)
107.710
4,374,959
942,453,668
1,445,326,203
65%
66.9 % 91 %
13 IBM
IBM
141,015,394,700 (∑ '17)
1,424,397,926 (Ø '17)
1,194,157,447 (Ø '16)
152.510
3,732,284
1,138,421,266
1,424,397,926
80%
88.14 % 119 %
14 VISA
3V64
139,071,140,483 (∑ '17)
1,404,758,995 (Ø '17)
1,469,328,765 (Ø '16)
94.810
6,855,198
1,299,882,645
1,404,758,995
93%
85.77 % 96 %
15 Chevron
CHV
134,428,026,468 (∑ '17)
1,357,858,853 (Ø '17)
1,571,742,741 (Ø '16)
106.220
3,457,709
734,555,700
1,357,858,853
54%
56.07 % 86 %
16 Cisco
CIS
126,788,957,138 (∑ '17)
1,280,696,537 (Ø '17)
1,297,831,719 (Ø '16)
31.490
23,446,253
1,476,645,014
1,280,696,537
115%
119.42 % 99 %
17 Merck Co.
6MK
125,373,541,037 (∑ '17)
1,266,399,404 (Ø '17)
1,168,707,031 (Ø '16)
64.930
6,987,879
907,445,967
1,266,399,404
72%
69.86 % 108 %
18 Wal-Mart
WMT
123,199,357,990 (∑ '17)
1,244,437,959 (Ø '17)
1,291,497,217 (Ø '16)
78.150
7,481,269
1,169,322,345
1,244,437,959
94%
85.63 % 96 %
19 Home Depot
HDI
117,939,007,948 (∑ '17)
1,191,303,111 (Ø '17)
1,320,452,427 (Ø '16)
155.000
4,558,856
1,413,245,360
1,191,303,111
119%
111.88 % 90 %
20 UnitedHealth
UNH
114,427,336,147 (∑ '17)
1,155,831,678 (Ø '17)
942,462,903 (Ø '16)
175.590
1,628,829
572,012,168
1,155,831,678
49%
46.72 % 123 %
21 Coca-Cola
CCC3
113,177,211,500 (∑ '17)
1,143,204,157 (Ø '17)
1,160,142,525 (Ø '16)
45.030
12,751,274
1,148,379,736
1,143,204,157
100%
94.13 % 99 %
22 Boeing
BCO
110,976,206,233 (∑ '17)
1,120,971,780 (Ø '17)
1,143,337,476 (Ø '16)
185.250
2,425,132
898,511,406
1,120,971,780
80%
75.33 % 98 %
23 Nike
NKE
102,495,418,057 (∑ '17)
1,035,307,253 (Ø '17)
1,104,880,252 (Ø '16)
52.010
9,397,818
977,561,028
1,035,307,253
94%
99.54 % 94 %
24 Caterpillar
CAT1
100,681,167,509 (∑ '17)
1,016,981,490 (Ø '17)
841,862,348 (Ø '16)
103.950
5,171,136
1,075,079,174
1,016,981,490
106%
98.12 % 121 %
25 McDonalds
MDO
96,085,803,439 (∑ '17)
970,563,671 (Ø '17)
1,319,395,665 (Ø '16)
149.500
3,357,325
1,003,840,175
970,563,671
103%
90.39 % 74 %
26 3M
MMM
70,672,142,252 (∑ '17)
713,860,023 (Ø '17)
684,743,128 (Ø '16)
197.490
1,288,564
508,957,009
713,860,023
71%
67.65 % 104 %
27 United Technologies
UTC1
66,507,824,281 (∑ '17)
671,796,205 (Ø '17)
859,155,774 (Ø '16)
122.080
2,419,664
590,785,162
671,796,205
88%
81.88 % 78 %
28 American Express
AEC1
62,815,569,038 (∑ '17)
634,500,697 (Ø '17)
692,736,604 (Ø '16)
77.120
2,100,714
324,014,127
634,500,697
51%
51.71 % 92 %
29 DuPont
DUP
43,696,516,486 (∑ '17)
441,378,954 (Ø '17)
439,404,504 (Ø '16)
78.380
2,601,183
407,761,447
441,378,954
92%
92.55 % 100 %
30 Travelers Companies
PA9
34,402,257,952 (∑ '17)
347,497,555 (Ø '17)
379,561,391 (Ø '16)
122.050
1,116,659
272,576,462
347,497,555
78%
77.39 % 92 %
Goldpartner
Infrastrukturpartner